Huurdersvereniging Barneveld

Huurdersvereniging Barneveld (HvB) is een onafhankelijke belangenvereniging van huurders in de gemeente Barneveld

Voor u!

De HvB behartigt de belangen van de aangesloten huurders. Word dus als huurder direct lid van de Huurdersvereniging. De contributie is slechts 50 eurocent per maand.

Zelfstandig?

De HvB is opgericht op 20 februari 1997 en staat los van de WsB, is geheel zelfstandig, met een eigen beleid, met een eigen mening en met een eigen verantwoordelijkheid.

Woningstichting?

De HvB is opgericht nadat het gemeentelijk woningbedrijf in de loop van 1994 overging naar de Woningstichting Barneveld (WsB) op 7 juli 1994. HvB en WsB werken samen.

Klachten?

Als u klachten heeft over uw woning, dan gaat u altijd eerst naar de Woningstichting Barneveld. Worden uw klachten niet tot uw tevredenheid opgelost, dan kunt u ze melden bij Huurdersvereniging Barneveld.

Bereikbaarheid HvB

U kunt ons bereiken onder telefoon: 0342-412395 of via ons kantoor- of postadres. U kunt ook mailen of gebruik maken van ons spreekuur. Laat dus niets u in de weg staan, om ons in te schakelen. Wij zijn er voor en namens u!

Spreekuur

Elke donderdagmorgen kunt u terecht op ons spreekuur van 09:30 uur - 11:00 uur op ons kantooradres Oldenbarneveldplein 3 in Barneveld.

Inzoomen

Via het kaartje kunt u inzoomen op de dorpskernen.
Via de Contactbutton kunt u direct doorsurfen naar de contactpagina.

Actueel

Toeslagen nog onvoldoende bekend

27% van de huishoudens weet niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen, zoals toeslagen. Van de huishoudens met een laag inkomen weet één ...

Aardgasvrije huizen naderen voltooiing

Woningstichting Barneveld en De Bunte Vastgoed stonden 26 juni stil bij het voorspoedig verloop van de bouw van 155 aardgasvrije en zeer en...

Verduurzaming corporatiewoningen

Alle huizen van woningcorporaties moeten verduurzaamd worden. Maar de woonlasten van de huurders mogen niet stijgen, al...

Woningstichting Barneveld houdt de focus op betaalbaarheid en nieuwbouw

Barneveld, 17 juni 2019 – In 2018 hielp Woningstichting Barneveld 270 woningzoekenden aan een huurwoning. Daarnaast leverde de woningstichtin...