Nieuwsarchief

Woningcorporaties staan op tegen woningnood

Barneveld, 3 oktober 2019 – Meer dan 180 woningcorporaties dienen vandaag bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat, inzetten voor de volkshuisvesting. Ook Woningstichting Barneveld doet mee aan deze actie.

In deze tijd van woningnood is elke euro nodig om te investeren in nieuwbouw. ‘Dit gebeurt bij ons in Barneveld onder de noemer ‘inhaalslag sociale woningbouw’,’ vertelt directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-de Jong. ‘Ook in Barneveld is de wachttijd voor een sociale huurwoning lang, gemiddeld 6-8 jaar. Hierdoor kunnen veel mensen geen betaalbare woning vinden. Daarnaast is dit geld van de huurders nodig, en vooral ook bedoeld, om de woningen te onderhouden en verduurzamen.’

Twee maanden huur naar staatskas

Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. ‘Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat wij niet kunnen investeren in onderhoud en verduurzaming van onze woningen en nieuwe betaalbare woningen,’ aldus Liesbeth. Deze extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. ‘Nu de regering
een begrotingsoverschot heeft, zou dit geld weer bestemd moeten worden voor de woningmarkt.’

Betaalbaarheid

Woningstichting Barneveld zet de laatste jaren nadrukkelijk in op betaalbaarheid van het huren en volgt een inflatieneutrale huurverhoging in samenwerking met Huurdersvereniging Barneveld. Daarnaast stuurt de corporatie via verduurzaming op woonlasten van haar huurders. ‘We betalen dit jaar 3,7 miljoen euro aan verhuurderheffing. Omdat we 72 nieuwbouwwoningen hebben opgeleverd, krijgen we een vermindering van de heffing van 1,4 miljoen euro. Ondanks deze mindering betalen we dus alsnog 2,3 miljoen euro,’ benadrukt Liesbeth. Dus maakt de woningstichting, samen met collega-woningcorporaties principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt. Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende verhaal delen. Deze verhalen zijn te lezen op de website wooncrisis.nl.

Persbericht van de Woningstichting Barneveld

Advies voor een duurzame tuin


Niet alleen binnenshuis, maar ook in uw tuin kunt u het één en ander doen om zo groen mogelijk te leven. Ook op het gebied van onderhoud kunt u het  verschil maken.

  • Gebruik niet te veel water; planten kunnen tot op zekere hoogte wennen aan droogte.
  • Gebruik geen gif in uw tuin. Denk om de kinderen en de huisdieren
  • Gebruik bodembedekkers zoals schors of cacaodoppen om onkruid tegen te gaan. En plant in het voorjaar veel bodembedekkers.
  • Vang en houdt het regenwater in uw tuin, denk aan een regenton.

Tips voor groene huurder

Woningeigenaren bepalen zelf welke groene oplossingen zij willen toepassen in huis, ook voor de milieuvriendelijke huurder zijn er allerlei mogelijkheden. Zo hoeven zonnepanelen niet altijd op je dak te liggen en kun je gezamenlijk belastingvrij energie opwekken.

We zetten de duurzame opties voor huurwoningen voor u op een rij.
Naast het uitvoeren van simpele handelingen, zoals het lager zetten van de verwarming of korter douchen, kunnen huurders in gesprek gaan over energiebesparende maatregelen denk aan de energie coach.

Woningstichting

Ook de Woningstichting is volop bezig met het verduurzamen van hun woningbestand. De verduurzaming bestaat uit de woning van onder tot boven voorzien van zeer goede isolatie en dubbelglas. En de daken worden voorzien van zonnepanelen.

Opzoek naar nieuwe voorzitter

Helaas moeten wij mededelen dat onze voorzitter Karel Struik per direct is gestopt met zijn werkzaamheden voor de Huurders Vereniging Barneveld. Karel zegt de werkzaamheden niet meer te kunnen combineren met andere bezigheden die hij heeft. Het bestuur neemt de werkzaamheden zoveel als kan over.

Daardoor zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter

Voelt u daar iets voor, kom langs of bel/mail en wij nemen contact met u op. De werkzaamheden van de voorzitter bestaan uit het voor bereiden en voorzitten van diverse vergaderingen met W.S.B., Gemeente, Woonbond en Huurders Verenigingen uit omliggende plaatsen.

Het zijn werkzaamheden op vrijwillige basis met een kleine vergoeding

Betaalbare huurprijzen

Woningstichting Barneveld geeft aan dat zij aandacht heeft voor betaalbare huurprijzen. Een van de belangrijkste speerpunten voor de komende periode van Woningstichting Barneveld is de huren betaalbaar te houden. Zij streven ernaar dat 85% van de huizen in de categorie goedkoop of betaalbaar valt. Dit percentage is al behaald, het doel is om dit vast te houden, aldus woordvoerder Yvette de Jong van de Woningstichting. Het NIBUD geeft aan dat landelijk 1 op de 4 huurders geldproblemen heeft omdat ze zoveel geld kwijt zijn aan woonlasten dat er te weinig overblijft om normaal te kunnen leven. In Barneveld heeft ongeveer 1 op de 10 huurders hierdoor geldproblemen.

De gemiddelde huurprijs is in Barneveld ongeveer 600 euro. Om grip te houden op de betaalbaarheid wordt nu een nieuw beleid gehanteerd, waarbij de hoogte van de huur afhankelijk is van de gezinssamenstelling en het verzamelinkomen. Uitgangspunt is een betaalbaar huis. Als huurders toch in de problemen komen wil de woningstichting er ook veel sneller bij zijn om erger te voorkomen. Woningstichting is samen met gemeente Barneveld en Stichting Elan het project Vroeg signalering gestart om huurders die in de problemen zitten sneller te helpen. Vaak is een huurachterstand een signaal dat er op dat adres iets aan de hand is. In 2018 kampten 369 huurders met een huurachterstand, in 2015 waren dat er 337.

Bij huurachterstand gaan wij snel in gesprek om een oplossing te zoeken voor de geldproblemen.

Aandacht voor betaalbare huur

De  betaalbaarheid van huurwoningen is de komende periode een van de belangrijkste speerpunten voor Woningstichting Barneveld.

,,We streven ernaar dat altijd minstens 85 procent van al onze huizen binnen de categorie goedkoop of betaalbaar valt. Dat percentage hebben we nu behaald, maar dat  willen we ook vasthouden”. 

Momenteel is ongeveer één op de vier huurders zo veel geld kwijt aan woonlasten, dat er te weinig overblijft om van te leven. Voor veel huurders -met name alleenstaanden of mensen tussen de 25 en 45 jaar oud- is een gemiddelde huur van ongeveer 600 euro per maand te hoog om geld over te houden om van te leven. In Barneveld heeft ongeveer één op de tien huurders geldproblemen, bleek uit cijfers van de Lokale Monitor Wonen.  De woningstichting hanteert nu een nieuw beleid, waarbij de hoogte van de maandelijkse huur afhankelijk is van de gezinssamenstelling en het verzamelinkomen. UITGANGSPUNT IS EEN BETAALBAAR HUIS

Dit is ook het uitgangspunt van de Huurders Vereniging bij de onderhandelingen, die er plaats vinden met de Woningstichting.

Energieplannen bespreken met inwoners

Gemeente Barneveld gaat in november alle dorpen langs.

De gemeente Barneveld staat voor een aanpassing van de zogenoemde energiemix; de energiebronnen van waaruit duurzame energie moet worden gewonnen. Moet er vooral worden ingezet op windmolens of zonnepanelen, of zal de focus liggen op alternatieven als aardwarmte, waterstof of biomassa? De gemeente wil hiervoor in november in gesprek met de inwoners,tijdens een Dorpentoer. Alle negen dorpen worden aangedaan.

Mede op basis van die gesprekken met bewoners,ondernemers en andere relevante organisaties wil het college tot nieuw beleid komen ten aanzien van de energietransitie, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat Barneveld in 2030 een CO2-reductie realiseert van 55 procent opzichte van 1990.

Julianaplein 1921 – 2019: elk einde kent een nieuw begin

Barneveld, 6 september 2019 – Nu alle woningen aan het Julianaplein en de Gelreweg in Barneveld zijn opgeleverd, en iedereen zo’n beetje is gesetteld, vond Woningstichting Barneveld het tijd voor een bewonersfeest. Vanwege de succesvolle afronding van het sloopnieuwbouwproject, waarbij bewoners nauw betrokken waren, organiseerde de woningstichting op donderdag 5 september een barbecue voor bewoners en projectbetrokkenen. De periode van het leggen van verbindingen is aangebroken.

Na een kort dankwoord nam directeur-bestuurder van de woningstichting Liesbeth Brouwer-de Jong, de aanwezigen mee in een terugblik op het traject via een film op een groot scherm. Hierna gaf zij officieel het plein ‘terug’ aan de bewoners via de klankbordgroep van bewoners: ‘Samen met u, bewoners en projectbetrokkenen, vieren we de succesvolle afronding van dit prachtige sloop-nieuwbouwproject. We zijn trots dat we opnieuw een bijdrage hebben kunnen leveren aan betaalbaar wonen, met 40 woningen voor grotendeels de primaire doelgroep en enkele grotere eengezinswoningen voor de secundaire doelgroep. Bijzonder vind ik hoe dit via nauwe betrokkenheid met u, bewoners, tot stand is gekomen. Prettig wonen doe je met elkaar en de tijd van het leggen van verbindingen is nu aangebroken!’

Goed idee? Wij doen mee!

De klankbordgroep nam namens alle bewoners een waardecheque in ontvangst met een geldbedrag voor het voortzetten van de verbinding tussen bewoners in het kader van het nieuwe initiatief ‘Goed idee? Wij doen mee!’. Met dit initiatief kunnen bewoners goede ideeën aandragen bij de woningstichting om hun buurt veiliger, schoner of gezelliger te maken. De woningstichting draagt financieel bij aan dergelijke bewonersinitiatieven en wil op die manier bewoners stimuleren. Na een
afsluitend dankwoord van Henk Klinkhamer namens de klankbordgroep, opende hij met deze groep bewoners de barbecue.

Terugblik

Sinds begin dit jaar schitteren er op het nieuwe Julianaplein en aan de Gelreweg in Barneveld, 40 nieuwe sociale, betaalbare huurwoningen: een mix van grote en kleinere eengezinswoningen, beneden-/bovenwoningen en seniorenappartementen. Het merendeel van de woningen is gelegen
aan een plein én met een herkenbare uitstraling van het voormalige Julianaplein.
Medio 2015 ging de woningstichting in gesprek met de bewoners van het Julianaplein over de staat van hun toen bijna 100-jarige woningen. Een kleine 4 jaar later leverde de woningstichting een heel nieuw woningbouwplan met plein op met 12 woningen meer dan er toen stonden.

Persbericht van uit de Woningstichting Barneveld

Regenwaterregeling gemeente Barneveld

De subsidieregeling die de gemeente Barneveld heeft voor inwoners die hun hemelwater op eigen terrein willen afkoppelen van het riool,wordt binnenkort ruimhartiger toegepast. Tot op heden kwam de aanschaf van regentonnen niet in aanmerking voor een gemeentelijke vergoeding, maar hier komt wellicht verandering in. Doel van de regeling is om wateroverlast bij hevige regenval te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren.

Toeslagen nog onvoldoende bekend

27% van de huishoudens weet niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen, zoals toeslagen. Van de huishoudens met een laag inkomen weet één op de zes dit niet. Huishoudens met een wisselend inkomen weten minder goed dan huishoudens met een vast inkomen of ze er recht op hebben. Dit blijkt uit het onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018- 2019 van het Nationaal Instituut voor Budget voorlichting (NIBUD).

Kijk voor toeslagen elders op deze site.

12