Nieuwsarchief

Vakantieperiode

Tijdens de vakantieperiode, de datum 23 juli t/m 3 september 2020, is er geen spreekuur, deze is normaliter op donderdagmorgen van 09:30 tot 11:00 uur.

We wensen u een hele fijne vakantie toe, ook als u thuis blijft. We staan u na de vakantieperiode weer graag te woord.

Huurders laat van u horen!

Samen met u willen wij in gezamenlijk overleg de bekende driehoek vormen. Dit is de Gemeente Barneveld, de Woningstichting Barneveld, en de Huurdersvereniging Barneveld. Ons doel is om met inspraak te komen tot een prettige, leefbare, woonomgeving. Dat kan alleen met u als lid van de Huurdersvereniging, vult u de bon in en voor het zeer lage bedrag van € 0,50 per maand bent u lid.

Spreekuur

Voor zover het er nu naar uitziet, kunnen wij weer in de maand juni het spreekuur gaan houden. Donderdagmorgen van 09:30 tot 11:00 uur.

Uiteraard zullen wij ons nog wel houden aan de maatregelen die de regering ons stelt. Natuurlijk houden we ons nog aan de 1,5 meter, we hebben geen verkoudheidsverschijnselen, en zullen letten op het maximale aantal bezoekers.

Huurverhoging 2020

Heeft u de brief met bijlage ontvangen van de woningstichting Barneveld, met daarin het voorstel van de huurverhoging?
Bent u het daar niet mee eens, of komt u in betalingsproblemen, dreigt u uw baan of inkomen te verliezen?
Neemt u dan contact op met de woningstichting Barneveld. https://www.wstg-barneveld.nl/mijn-wsb/service/huurbevriezing-aanvragen/

Natuurlijk staan ook wij u graag te woord, maar zijn i.v.m. de door de regering gestelde maatregelen m.b.t. coronavirus op dit moment daaraan gehouden. Zodra de maatregelen versoepeld worden bent u weer van harte welkom op ons kantoor aan het Oldenbarneveldplein 3. Een andere mogelijkheid is dat u de voicemail inspreekt, deze wordt wekelijks afgehandeld.

Coronavirus

De huurdersvereniging moet haar werkzaamheden bijstellen door het coronavirus. Zo is de jaarvergadering komen te vervallen.

We zullen de richtlijnen die door de regering worden gesteld naleven. U als huurder kunt natuurlijk wel via ons email-adres info@huurdersverenigingbarneveld.nl uw vraag en/of klacht melden.

We hopen op uw begrip

Spreekuur

Ook is ons spreekuur op donderdag tussen 9.30 en 11.00 uur komen te vervallen.

Teruggetreden.

De heren R. Koch en N. Drost verlaten de huurdersvereniging Barneveld.

Wij danken ze voor hun inzet.

Geen overeenkomst huurverhoging

De woningstichting heeft afwijzend gereageerd om de huurverhoging voor dit jaar niet door te laten gaan of anders te minimaliseren.

De huurdersvereniging Barneveld, heeft door o.a. deze brief geprobeerd om de huurverhoging tijdelijk op te schorten, hieronder volgt een gedeelte van de brief;

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Huurders kunnen te maken krijgen met een verlies van inkomen, verlies van baan, of het naar het beneden bijstellen van het aantal uren, denk vooral aan gezinnen, studenten, alleenstaanden of andere huishoudens. Sommigen kunnen daardoor wellicht niet langer de maandelijkse huur betalen. De koopkracht van huurders staat zwaar onder druk, zowel bij de gepensioneerden, omdat afwaardering van de pensioenen dreigt, zzp’ers, uitzendkrachten, mensen met een 0-uren contract en kleine zelfstandigen. Daarom verzoeken wij u om geen huurverhoging toe te passen of in ieder geval de verhoging te matigen.

De woningstichting heeft alle voorstellen afgewezen.

Hierop verzochten wij om dan in ieder geval de komende huurverhoging met een half jaar uit te stellen en per 1 januari 2021 in te laten gaan. Die mogelijkheid is er wettelijk, omdat de huur in 24 maanden twee keer verhoogd mag worden en je met de eerste  kunt schuiven. Zo komen we de huurders tegemoet, in ieder geval voor het eerste half jaar.”

Op deze voorstellen, van onze kant, werd door de Woningstichting negatief gereageerd. Zij blijven bij de huurverhoging met het argument dat dit zo is overeengekomen bij de prestatie afspraken van 2019.

Deze prestatieafspraken zijn echter ver voor het Coronavirus tot stand gekomen.

Inmiddels is er veel veranderd.

Bij de corona-desk van de gemeente inmiddels 450 aanvragen gedaan door zzpérs voor een tijdelijke overbruggingsregeling!!

Wij betreuren enorm deze gang van zaken, omdat wij zo gedwongen worden om deze lijn te volgen die ons zeer tegen de borst stuit.

Wij, als vertegenwoordigers van de huurdersvereniging Barneveld, zullen alles in het werk blijven stellen om toch voor de belangen van de huurders een zo goed mogelijk resultaat te boeken.

De huurdersvereniging wil u op de hoogte houden van haar activiteiten

Wij hebben ook onze activiteiten aan moeten passen door het coronavirus. Zo zijn onze jaarvergadering en het donderdagochtend spreekuur komen te vervallen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen over de jaarrekening of het jaarverslag hebben, kunt u die via het bij u bekende e-mailadres stellen.

Onderzoek naar behoefte ‘Tiny Houses’

Een tiny house is een compact en klein huis van maximaal 50 vierkante meter. De belangstelling voor dit soort type woning neemt toe. Er zijn verschillende doelgroepen voor tiny houses, waaronder spoedzoekers,mensen met een klein budget, en mensen met een idealistische levensstijl.

De gemeente wil de komende maanden samen met betrokken partijen komen tot een set “spelregels”voor de verschillende soorten tiny houses in de gemeente. Door de behoefte van de verschillende doelgroepen voor tiny house goed in beeld te brengen, wil de gemeente de “spelregels”zoveel mogelijk aan laten sluiten aan de praktijk.

Belangstellende kunnen op de site van de gemeente een vragenlijst invullen.

Wilt u meer weten over dit project Tiny Houses neem contact op met: Thijs Verkaik Telefoon 140342 of info@barneveld.

Bouw Bloemendal twee keer zo snel

De provincie Gelderland heeft nieuwbouwproject Bloemendal  in Barneveld (1500 huizen) aangewezen als één van de zeven zogeheten ‘doorbraakprojecten’ voor de aanpak van de woningnood in de provincie. Met behulp van een miljoeneninjectie wil de provincie, dat bepaalde projecten versneld worden uitgevoerd. Een groot deel van Bloemendal zou dan al 2025 af moeten zijn.

In overleg met de gemeente, ontwikkelaars en de woningcorporatie willen we er nu voor zorgen dat deze wijk twee keer zo snel gebouwd kan worden.

12