Nieuwsarchief

Beste leden van de Huurdersvereniging Barneveld

U heeft als het goed is bij de nieuwe uitgave Samen Sterk, onderstaande brief ontvangen? We zien uw reactie graag tegemoet.

Wij zijn er weer voor u.

Na een vakantieperiode, staan we weer voor u klaar om u wegwijs te maken, te helpen, in alle zaken die betrekking hebben met uw huurwoning.

Elke donderdagmorgen van 09:30 tot 11:00 is ons kantoor geopend.

Huurders laat van u horen!

Samen met u willen wij in gezamenlijk overleg de bekende driehoek vormen. Dit is de Gemeente Barneveld, de Woningstichting Barneveld, en de Huurdersvereniging Barneveld. Ons doel is om met inspraak te komen tot een prettige, leefbare, woonomgeving. Dat kan alleen met u als lid van de Huurdersvereniging, vult u de bon in en voor het zeer lage bedrag van € 0,50 per maand bent u lid.

Huurverhoging 2020

Heeft u de brief met bijlage ontvangen van de woningstichting Barneveld, met daarin het voorstel van de huurverhoging?
Bent u het daar niet mee eens, of komt u in betalingsproblemen, dreigt u uw baan of inkomen te verliezen?
Neemt u dan contact op met de woningstichting Barneveld. https://www.wstg-barneveld.nl/mijn-wsb/service/huurbevriezing-aanvragen/

Natuurlijk staan ook wij u graag te woord, maar zijn i.v.m. de door de regering gestelde maatregelen m.b.t. coronavirus op dit moment daaraan gehouden. Zodra de maatregelen versoepeld worden bent u weer van harte welkom op ons kantoor aan het Oldenbarneveldplein 3. Een andere mogelijkheid is dat u de voicemail inspreekt, deze wordt wekelijks afgehandeld.

Geen overeenkomst huurverhoging

De woningstichting heeft afwijzend gereageerd om de huurverhoging voor dit jaar niet door te laten gaan of anders te minimaliseren.

De huurdersvereniging Barneveld, heeft door o.a. deze brief geprobeerd om de huurverhoging tijdelijk op te schorten, hieronder volgt een gedeelte van de brief;

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Huurders kunnen te maken krijgen met een verlies van inkomen, verlies van baan, of het naar het beneden bijstellen van het aantal uren, denk vooral aan gezinnen, studenten, alleenstaanden of andere huishoudens. Sommigen kunnen daardoor wellicht niet langer de maandelijkse huur betalen. De koopkracht van huurders staat zwaar onder druk, zowel bij de gepensioneerden, omdat afwaardering van de pensioenen dreigt, zzp’ers, uitzendkrachten, mensen met een 0-uren contract en kleine zelfstandigen. Daarom verzoeken wij u om geen huurverhoging toe te passen of in ieder geval de verhoging te matigen.

De woningstichting heeft alle voorstellen afgewezen.

Hierop verzochten wij om dan in ieder geval de komende huurverhoging met een half jaar uit te stellen en per 1 januari 2021 in te laten gaan. Die mogelijkheid is er wettelijk, omdat de huur in 24 maanden twee keer verhoogd mag worden en je met de eerste  kunt schuiven. Zo komen we de huurders tegemoet, in ieder geval voor het eerste half jaar.”

Op deze voorstellen, van onze kant, werd door de Woningstichting negatief gereageerd. Zij blijven bij de huurverhoging met het argument dat dit zo is overeengekomen bij de prestatie afspraken van 2019.

Deze prestatieafspraken zijn echter ver voor het Coronavirus tot stand gekomen.

Inmiddels is er veel veranderd.

Bij de corona-desk van de gemeente inmiddels 450 aanvragen gedaan door zzpérs voor een tijdelijke overbruggingsregeling!!

Wij betreuren enorm deze gang van zaken, omdat wij zo gedwongen worden om deze lijn te volgen die ons zeer tegen de borst stuit.

Wij, als vertegenwoordigers van de huurdersvereniging Barneveld, zullen alles in het werk blijven stellen om toch voor de belangen van de huurders een zo goed mogelijk resultaat te boeken.

Onderzoek naar behoefte ‘Tiny Houses’

Een tiny house is een compact en klein huis van maximaal 50 vierkante meter. De belangstelling voor dit soort type woning neemt toe. Er zijn verschillende doelgroepen voor tiny houses, waaronder spoedzoekers,mensen met een klein budget, en mensen met een idealistische levensstijl.

De gemeente wil de komende maanden samen met betrokken partijen komen tot een set “spelregels”voor de verschillende soorten tiny houses in de gemeente. Door de behoefte van de verschillende doelgroepen voor tiny house goed in beeld te brengen, wil de gemeente de “spelregels”zoveel mogelijk aan laten sluiten aan de praktijk.

Belangstellende kunnen op de site van de gemeente een vragenlijst invullen.

Wilt u meer weten over dit project Tiny Houses neem contact op met: Thijs Verkaik Telefoon 140342 of info@barneveld.

Een inbreker over de vloer!!??

Op 26 maart a.s. vindt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.

De agenda volgt later op deze site

Na de pauze zal Evert Jansen, ex verslaafde en ex inbreker, een presentatie houden.

Evert was o.a. verslaafd aan heroïne. Achttien jaar lang duurde zijn “carrière” als inbreker.
In 1998 besluit hij zijn leven te veranderen en laat hij zich opnemen in een verslavingskliniek. Omdat hij een motivatie nodig had om “van de straat te blijven” zette hij zijn ervaring om in iets positiefs. Hij besluit presentaties te gaan geven. Drie jaar lang deed hij dit vrijwillig. Daarna als professional.

Zijn “doorbraak” komt in 2005 als de AVRO komt met het programma “de inbreker’.

Hij zal ons op zijn eigen wijze inzicht geven waar een heleboel van ons tekort schieten in inbraakpreventie. Hij neemt ons mee naar achtertuinen, schuren met de sleutel in het slot enz.

Kortom, dit wil je niet missen!!