Samen Sterk, de naam van ons verenigingsblad.

Wat hebben wij voor jullie, als huurder gedaan!

Ons ingezet om doelen die we voor ogen hadden te realiseren dat lukt niet altijd, maar de aanhouder wint, dus nog werk genoeg. Zaken die werden besproken met de woningstichting Barneveld en de gemeente Barneveld, ging o.a. over (straat)verlichting, prestatieafspraken, openbaar groen, jaarlijkse huurverhoging, klachten, spreekuur, door onze bemiddeling hebben wij diverse klachten tot ieders tevredenheid kunnen oplossen. Over het algemeen een overwegend succesvol jaar. Maar we zijn er nog niet, er is nog veel werk te doen. Daarom!

Nieuwe (bestuur)leden.

Kom erbij wordt net zo enthousiast als wij, samen bereiken we tenslotte meer. Er zijn nog twee plekken vrij, dus vul de bon, bel, mail, proef een keer de sfeer op onze vergadering. We zien uit naar je komst! 

In ons verenigingsblad Samen Sterk, zit een aanmeldingsbon, nieuwe (bestuurs)leden zijn welkom, vult deze in, geef hem af op kantoor van de Huurdersvereniging, of stuur hem op naar antwoordnummer 1047 3774 VB Barneveld.  Alvast welkom! 

Heeft u ons laatste nieuwe verenigingsblad niet ontvangen?  Vraag aan.

Het bestuur