Samen Sterk

Wat hebben wij voor u gedaan!

Wij hebben ons in de afgelopen periode beziggehouden met allerlei zaken die voor u als huurder van belang zijn.  Denk bijvoorbeeld aan tuinonderhoud, verlichting, prestatieafspraken, het spreekuur waar u iedere donderdagmorgen van 09:30 – 11:00 uur terecht kunt met al uw vragen, opmerkingen, klachten, de jaarlijkse huurverhoging, maar daarnaast ook vaak contact gehad en overleg gevoerd met o.a. met de gemeente Barneveld en woningstichting Barneveld. Ook zijn door onze bemiddeling diverse klachten tot ieders tevredenheid opgelost. We kunnen wij terugzien op een overwegend succesvol jaar. Maar we zijn er nog lang niet!

Maar hoe nu verder?

We moesten van drie bestuursleden afscheid nemen, door verhuizing, de periode zat erop, of om andere redenen.

Het is van groot belang dat wij als huurdersvereniging betrokken blijven bij o.a. de prestatieafspraken tussen de gemeente, de woningstichting en de huurdersvereniging. Te denken valt hierbij aan o.a. de huurverhoging, de voortgang van de verduurzaming van de woningen en nieuwbouwprojecten. Ook niet te vergeten onze bemiddeling, bij klachten van huurders.

Nieuwe (bestuur)leden.

Wij doen het graag voor u, maar kunnen dat niet met de huidige bezetting van ons bestuur, aanvulling is welkom. We zien uit naar uw komst! Onder andere door uw inbreng bereiken wij een goed resultaat!

In ons tijdschrift Samen Sterk, treft u een aanmeldingsbon aan, nieuwe leden zijn van harte welkom, vult u deze in, geef hem af op kantoor van de Huurdersvereniging, of stuur hem op naar antwoordnummer 1047 3774 VB Barneveld. 

 

Het bestuur