Samen Sterk

Van de voorzitter…..

Wat nu, op deze plek niet “van de voorzitter”?

Eerst even een korte terugblik

Wij hebben ons beziggehouden met o.a. de huurverhoging, diverse overleggen met de gemeente en Woningstichting Barneveld. Ook zijn door onze bemiddeling veel klachten tot ieders tevredenheid opgelost. Wat dit betreft kunnen wij terugzien op een overwegend succesvol jaar.

Minder rooskleurig ziet de toekomst er uit

De bezoekers van onze website hebben al vernomen dat onze voorzitter, Karel Struik, vanwege drukke werkzaamheden elders, als voorzitter en bestuurslid afscheid heeft moeten nemen.

In nog geen jaar tijd hebben wij dus helaas van drie bestuursleden afscheid moeten nemen.

Als wij er niet in slagen tenminste drie kandidaten te vinden, waaronder een voorzitter, komt de continuïteit van de behartiging van de huurdersbelangen in gevaar. Dit kan toch ook uw bedoeling niet zijn!

Het is van groot belang dat wij als huurdersvereniging betrokken kunnen blijven bij o.a. de prestatieafspraken tussen de gemeente, de woningstichting en de huurdersvereniging.

Ook hebben wij regelmatig contact over andere zaken met de woningstichting.

Te denken valt hierbij aan o.a. de huurverhoging, de voortgang van de verduurzaming van de woningen en nieuwbouwprojecten. Ook niet te vergeten onze bemiddeling, indien noodzakelijk, bij klachten van huurders.

De overgebleven bestuursleden kunnen al dit werk niet aan!!

U laat het toch niet gebeuren dat er geen Huurdersvereniging Barneveld meer bestaat?

Daarom, wilt u zich als kandidaat bestuurslid aanmelden??

Neem s.v.p. contact op via de website, email of de telefoon, wij rekenen op u.

Het bestuur