Samen Sterk

Van de voorzitter…..

De eerste maanden van het nieuwe jaar zijn alweer voorbij  en met net een koufront achter de rug  zit ik in een heerlijk verwarmde kamer om mijn voorwoord  voor deze Samen Sterk te schrijven.

Met de supersnelle  stijging van de energiekosten lijkt dit bijna een luxe te worden.

Hoe fijn is het dan om te kunnen schrijven over de verduurzamingsprojecten van de  Woningstichting Barneveld.  In de wijk Goudenstein is deze  verduurzaming inmiddels  afgerond, deze woningen hebben een forse sprong gemaakt in het energielabel.

Het is dan ook goed om de ervaringen van deze wijk vanuit de bewoners  en vanuit de Woningstichting te horen.

De komende 10 jaar investeert  Woningstichting Barneveld circa € 58 miljoen extra in duurzaamheid, de volgende wijk is de Valkhof, 169 eengezinswoningen komen hiervoor in aanmerking. Deze investeringen maken onderdeel uit van de duurzaamheidsambitie van Woningstichting Barneveld,  met als uiteindelijk doel dat alle huurwoningen in 2050 energieneutraal en aardgasloos zijn.

Wij hopen jullie dan ook mede hiervoor te zien op onze algemene ledenvergadering  van 28 maart a.s.  Jullie aanwezigheid op deze vergadering wordt zeer op prijs gesteld, want het is van groot belang dat wij onze achterban kunnen horen en raadplegen. Wij trachten immers jullie belangen te behartigen, maar dan moeten wij wel op de hoogte zijn van alle vragen die er spelen.

Ook nemen wij dit voorjaar afscheid van 2 zeer betrokken  bestuursleden en zijn wij weer op zoek naar nieuwe bestuursleden, dus…… hebt u nog wat tijd over en wilt u deze inzetten voor  alle huurders in de gemeente Barneveld, kom op de ledenvergadering en informeer bij de bestuursleden wat een bestuursfunctie bij de huurdersvereniging Barneveld inhoudt.

Momenteel  zijn wij onder meer in onderhandeling met de woningstichting inzake de huurverhoging op 1 juli a.s.

De eerste narcissen en krokussen staan al in bloei, dus met het voorjaar in het verschiet wens ik dat jullie veel kunnen genieten van het heerlijke lentezonnetje.

Karel Struik