Veelgestelde vragen

Kan ik lid worden?, graag!

Lid worden van de huurdersvereniging Barneveld? 0,50 per maand.  In het blad  Samen Sterk vindt u de bon deze kunt u invullen, en opsturen of afgeven op het kantoor.  


Zoek uw energielabel

Check op www.zoekuwenergielabel.nl  het energielabel van uw woning


Welk onderhoud is voor rekening van de huurder?

De huurder is verantwoordelijk voor de zogeheten ‘kleine herstellingen’. Het overige onderhoud komt voor rekening van de verhuurder. Welke klusjes de huurder op eigen kosten moet doen, staat in het wettelijke Besluit kleine herstellingen (te downloaden via www.overheid.nl). Meestal mogen kleine herstellingen geen ‘noemenswaardige’ kosten met zich meebrengen, moet de plaats of installatie voor het herstelwerk makkelijk bereikbaar zijn en moet de kleine herstelling onderhoud eenvoudig zijn. Als aan zulke voorwaarde(n) niet is voldaan, komt de kleine herstelling voor rekening van de verhuurder.

Wat moet de verhuurder doen?

Samengevat: het onderhouden, repareren of vervangen van het dak, de dakgoten, de schoorstenen. De regenpijpen, de gevels, het voegwerk, de balkons en galerijen. Kozijnen, ramen en deuren, vloeren en plafonds, het stucwerk, de betegeling, de riolering, de water- en gasleidingen, de elektrische en centraleverwarming installatie, het sanitair, de mechanische ventilatie, de lift en het ophogen van een verzakking van een tuin of terras.


Check uw recht op huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in uw huurkosten. U vraagt deze bijdrage aan bij de Belastingdienst. Heeft u al gecheckt of u in aanmerking komt?
Of en hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt van verschillende zaken af. Zo telt mee u, en/of met partner, en/of met medebewoner, hoe oud u bent, hoeveel huur u betaalt en hoe hoog uw inkomen is. En let op ook uw spaargeld telt mee. Een verandering in uw situatie, kan ook invloed hebben op uw recht op of hoogte van de huurtoeslag. Daarom is het heel belangrijk om wijzigingen direct te melden aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u te weinig of te veel toeslag krijgt.

Inkomensgrenzen

De harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Bij het toewijzen van woningen gelden ze nog WEL. Eerder waren de grenzen voor de huurtoeslag hetzelfde als die voor passend toewijzen. (mensen die recht hebben op huurtoeslag krijgen een woning die als het gaat om huur past bij hun inkomen)

Huurprijsgrenzen:

  • Kwaliteitskortingsgrens: 432,51 euro (2019: 424,44 euro)
  • Lage aftoppingsgrens: 619,01 euro (2019: 607,46 euro)
  • Hoge aftoppingsgrens: 663,40 euro (2019: 651,03 euro)
  • Liberalisatiegrens: 737,14 euro (2019: 720,42 euro)

Grenzen passend toewijzen:

  • Eenpersoonshuishouden tot AOW: 23.225 euro (2019: 22.700 euro)
  • Eenpersoons ouderenhuishouden: 23.175 euro (2019: 22.675 euro)
  • Meerpersoonshuishouden tot AOW: 31.550 euro (2019: 30.825 euro)
  • Meerpersoons ouderenhuishouden: 31.475 euro (2019: 30.800 euro) 

Nieuw inkomensbereik

Het inkomensbereik van eenpersoonshuishoudens en ouderenhuishoudens wordt bepaald door de hoogte van de eigen bijdrage (inkomensafhankelijk) en de feitelijke huur of de maximale huurgrens. Deze huishoudens kunnen huurtoeslag ontvangen wanneer de eigen bijdrage lager is dan de feitelijke huur of de maximale huurgrens.

Het inkomensbereik van een meerpersoonshuishoudens wordt bepaald door de hoogte van de eigen bijdrage (inkomensafhankelijk) en de feitelijke huur of de aftoppingsgrens. Een meerpersoonshuishouden ontvangt huurtoeslag wanneer de eigen bijdrage van een meerpersoonshuishouden lager is dan de voor dat huishouden geldende aftoppingsgrens of de feitelijke huur.

Is uw inkomen lager? Dan verandert er niets in uw recht op huurtoeslag. Nieuw in 2020 is dat u met een iets hoger inkomen soms ook huurtoeslag kunt krijgen. U moet de toeslag in alle gevallen zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Dat kan tot 1 september 2021.

Voorkom terugbetaling

Kreeg u teveel of te weinig huurtoeslag, dan staat dat op de afrekening van de Belastingdienst. U ontvangt deze in de loop van 2020. Op de afrekening staat het definitieve bedrag waarop u in 2019 recht had. Ontving u te veel, dan moet u terugbetalen; ontving u te weinig dan ontvangt u het tekort op uw rekening.

Terug betalen is natuurlijk heel vervelend. Voorkom dat, door wijzigingen direct door te geven via het aanvragen- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2020 (www.toeslagen.nl) of via het wijzigingsformulier huurtoeslag 2020 dat u aanvraagt via de Belastingtelefoon (0800-0543).


Waar vindt u hulp bij schulden?

Heeft u vragen over omgaan met geld? Heeft u geen overzicht meer over uw financiën? Of heeft u schulden gemaakt waar u niet meer uitkomt; zoals leningen die niet meer afgelost kunnen worden, achterstand met de huur, onbetaalde rekeningen van gas, water en dergelijke? U kunt dan terecht bij de gemeente Barneveld voor hulp bij het aanpakken van uw schulden.

Tip: Kom in actie

Wacht niet (te lang) met het inschakelen van deskundige hulp. Het is beter om financiële problemen zo snel mogelijk aan te pakken. Klik op het logo van de Gemeente of bel 140342 (geen netnummer nodig) en maak een afspraak voor een gesprek of u kunt op werkdagen tot 13:00 uur langskomen in het gemeentehuis bij het servicepunt Sociale Ondersteuning. Ook bij crisissituaties als dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas, water of elektra.

Veel gestelde vraag. Hoe krijg ik mijn inkomsten en uitgaven in balans?

* Maak een maandelijks overzicht van uw inkomsten en uitgaven.
* Gebruik uw creditcard niet meer
* Koop niet op afbetaling (postorderbedrijven)
* Voorkom rood staan
* Verkoop de auto (als die niet absoluut nodig is)
* Maak geen nieuwe schulden
* Betaal op tijd uw vaste lasten
* Betaal eerst uw vaste lasten, daarna de aflossingen aan de schuldeiser(s)
* Regel geen afbetaling met schuldeiser(s) die u niet kunt nakomen

Tip: kijk ook eens op de websites op onze Linkpagina


Heeft u een specifieke vraag aan het bestuur, klik dan hier voor het contactformulier.