Veelgestelde vragen

Hoe kan ik lid worden?

Lid worden van de Huurdersvereniging Barneveld? Klik hier, uitprinten, vul de bon in, en lever in.


Zoek uw energielabel

Check op www.zoekuwenergielabel.nl  het energielabel van uw woning


Welk onderhoud is voor rekening van de huurder?

De huurder is verantwoordelijk voor de zogeheten ‘kleine herstellingen’. Het overige onderhoud komt voor rekening van de verhuurder. Welke klusjes de huurder op eigen kosten moet doen, staat in het wettelijke Besluit kleine herstellingen (te downloaden via www.overheid.nl). Meestal mogen kleine herstellingen geen ‘noemenswaardige’ kosten met zich meebrengen, moet de plaats of installatie voor het herstelwerk makkelijk bereikbaar zijn en moet de kleine herstelling onderhoudstechnisch eenvoudig zijn. Als aan zulke voorwaarde(n) niet is voldaan, komt de kleine herstelling voor rekening van de verhuurder.

Wat moet de verhuurder doen?

Samengevat: het onderhouden, repareren of vervangen van het dak, de dakgoten, de schoorstenen en regenpijpen, de gevels, het voegwerk, de balkons en galerijen, kozijnen, ramen en deuren, vloeren en plafonds, het stucwerk, de betegeling, de riolering, de water- en gasleidingen, de elektrische en centrale verwarmingsinstallatie, het sanitair, de mechanische ventilatie, de lift en het ophogen van een verzakking van een tuin of terras.


Check uw recht op huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in uw huurkosten. U vraagt deze bijdrage aan bij de Belastingdienst. Heeft u al gecheckt of u in aanmerking komt?
Of en hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt van verschillende dingen af. Zo telt mee of u alleen of met een partner of medebewoner woont, hoe oud u bent, hoeveel huur u betaalt en hoe hoog uw inkomen is. En een verandering in uw situatie, kan ook invloed hebben op uw recht op of hoogte van de huurtoeslag. Daarom is het heel belangrijk om wijzigingen direct te melden aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u te weinig of te veel toeslag krijgt.

WAARAAN MOET U VOLDOEN?

Voor het krijgen van huurtoeslag gelden voorwaarden:
– U bent meerderjarig.
– U en uw eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
– Iedereen die bij u inwoont, staat bij de gemeente op uw adres ingeschreven.
– U huurt een zelfstandige woning ( woonruimte met een eigen toegangsdeur, toilet en keuken ).
– Uw huur is in 2017 niet hoger dan €699,48 per maand.
– Bent u tussen de 18 en 23 jaar, dan is uw huur niet hoger dan €389,05.
– Uw inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

De voor 2017 geldende maximale bedragen vindt u op www.toeslagen.nl

VOORKOM TERUGBETALING

Kreeg u teveel of te weinig huurtoeslag, dan staat dat op de afrekening van de Belastingdienst. U ontvangt deze in de loop van 2017. Op de afrekening staat het definitieve bedrag waarop u in 2016 recht had. Ontving u te veel, dan moet u terugbetalen; ontving u te weinig dan ontvangt u het tekort op uw rekening.

Terug betalen is natuurlijk heel vervelend. Voorkom dat, door wijzigingen direct door te geven via het aanvragen- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2017 ( www.toeslagen.nl) of via het wijzigingsformulier huurtoeslag 2017 dat u aanvraagt via de Belastingtelefoon ( 0800-0543 ).


Waar vindt u hulp bij schulden?

Heeft u vragen over omgaan met geld? Heeft u geen overzicht meer over uw financiën? Of heeft u schulden gemaakt waar u niet meer uitkomt; zoals leningen die niet meer afgelost kunnen worden, achterstand met de huur, onbetaalde rekeningen van gas, water en dergelijke? U kunt dan terecht bij de gemeente Barneveld voor hulp bij het aanpakken van uw schulden.

Tip: Kom in actie

Wacht niet (te lang) met het inschakelen van deskundige hulp. Het is beter om financiële problemen zo snel mogelijk aan te pakken. Klik op het logo van de Gemeente of bel 14 0342 (geen netnummer nodig) en maak een afspraak voor een gesprek of u kunt op werkdagen tot 13:00 uur langskomen in het gemeentehuis bij het servicepunt Sociale Ondersteuning. Ook bij crisissituaties als dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas, water of elektra.

Veel gestelde vraag: Hoe krijg ik mijn inkomsten en uitgaven in balans?

 • maak een maandelijks overzicht van uw inkomsten en uitgaven.
  • gebruik uw creditcard niet meer
  • koop niet op afbetaling (postorderbedrijven)
  • sta geen enkele euro rood
  • verkoop de auto (als die niet absoluut nodig is)
  • maak geen nieuwe schulden
  • betaal op tijd uw vaste lasten
  • betaal eerst uw vaste lasten en pas daarna de aflossingen aan de schuldeisers
  • tref geen regelingen met schuldeisers die u niet kunt nakomen

Tip: kijk ook eens op de websites op onze LINK-pagina


Heeft u een specifieke vraag aan het bestuur, klik dan hier voor het contactformulier.